D'EclairKvalitní
ProfesionálníReprezentace

Proč D'Eclair

  • Agentura D´Eclair se vyznačuje strategií diferenciace, kdy za běžné ceny nabízíme nejvyšší možnou kvalitu našich zaměstnanců.
  • Kvalitu našich služeb zajišťujeme pravidelným školením, monitorováním a kontrolou v oblastech komunikace, image, sociální kultury a celkového rozvoje zaměstnance.
  • Agentura podporuje své zaměstnance ve studiu a seberealizaci a sama systematicky sleduje trendy nejen v oblasti rozvoje osobnosti zaměstnance, ale i inovaci jako celku. 
  • Ve svých postojích agentura ctí a užívá možnosti kvality udržitelného rozvoje.
  • Agentura má praxi v oboru od roku 1994.

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Milena Radová

Logo-OPZ-barevne

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012138

Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.